Baş səhifə Sadə rejim Təlimat Şlüz Z39.50
Avtorizasiya
Soyadı
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Kitablar - стандартный поиск

Axtarışın növü

Axtarış sahəsi
Daxil olanlar:  il
2017
Dekabr Noyabr Oktyabr
Sentyabr Avqust İyul
İyun May Aprel
Mart Fevral Yanvar

Axtarış zamanı sorğunu tərtib etmə qaydaları ?

Lazım olan axtarış sahəsini seçərək (açar sözlər, müəllif, başlıq, nəşr ili) sorğunu daxil edin:

  • Axtarış zamanı açar sözlərlə - фразу на естественном языке. Açar sözlər kimi biblioqrafik təsvirin istənilən sahəsindəki sözlər seçilə bilər. Fraza, cümlə ayrı-ayrı sözlərə bölünür (rəqəmlər nəzərə alınmır!!), və həmin sözlər morfoloji baxımdan normallaşdırılır!). Açar sözlə axtarış zamanı tapılmış sənədlərin əhəmiyyətlilik alqoritmi tətbiq olunur: список результатов поиска сортируется в порядке убывания ранга документа. Sorğudakı söz sənəddə nə qədər çox təkrar təkrar olunursa və sənəd daxilində onlar arasında məsafə nə qədər yaxındırsa, həmin sənədin summar çəkisi bir o qədər böyük olur - və axtarış nəticələri siyahısında bir o qədər yuxarıda dayanır.

    İstinad "Oxşarı tapmaq", которая показывается в библиографическом описании найденных записей, формирует запрос на ранжированный поиск, yazının bütün açar sözlərini özündə birlışdirən.

  • Axtarış zamanı müəllif və ya sərlövhə üzrə - soyad və ya sərlövhənin əvvəli (dəqiq məlum olduğu təqdirdə). Bu halda yalnız bir müəllifi (və ya bir başlığı) daxil etmək olar.
  • Axtarış zamanı il üzrə - nəşr ili (bir rəqəm).
Axtarışın nəticəsini əldə etdikdən sonra Siz eyni qaydada tapılmışların içərisində "dəqiqləşdirmək" - təkrar axtarış apara bilərsiniz.

 
© Elektron kitabxanalar və yeni informasiya texnologiyaları istifadəçiləri və yaradıcıları Beynəlxalq assosiasiyası
(EBNİT assosiasiyası)