Əsas Təsvir Şlyuz Z39.50
Qeydiyyat
Soyad
Şifrə
 

Verilənlər bazası


Elektron kitablar - sadə axtarış

Axtarış növləri

Sorğu

Axtarış qaydaları ?

Tammətnli axtarış rejimində sərbəst formada sorğu vermək mümkündür. Bununla belə:
  • İnformasiya bolluğundan qaçmaq məqsədilə mövzunu birmənalı eyniləşdirə biləcək spesifik terminləri daxil etmək lazımdır.
  • Oxşar sənədlərin seçilməsi axtarış zamanı effektiv yardımçı vasitə kimi istifadə oluna bilər. Onu icra etmək üçün sorğuya müvafiq qeydi seçmək və “Oxşarı tapmaq” hiperistinadına keçmək lazımdır.
  • Sözü dəqiq, qeyd edilmiş şəkildə tapmaq üçün onu dırnaq içində yazmaq lazımdır. Məsələn: "Nizami"
 
© Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi